Belvedere Resort
 
 
 
 

 

Tam Dao Belvedere Resort
Thôn 2, Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: +84 (211) 3824 149
Fax: +84 (211) 3824 268
E-mail: info@bel.vn

 

Văn phòng tại Hà Nội
31 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Hà Nội.
Tel: +84 (4) 730 68 999    
Fax: +84 (4) 730 13 825
E-mail: info@bel.vn

 Hotline:  090 2284 880  
Copyright © 2010 Belvedere Resort Tam Dao All rights reserved, Graphic Design by VietNet