Belvedere Resort
 
 
 
 

 

Tam Dao Belvedere Resort
Khu 2, Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: +84 (211) 3824 149
Fax: +84 (211) 3824 268
E-mail: info@bel.vn

 

Văn phòng tại Hà Nội
Phòng 310, Tầng 4 Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ,         Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: +84 (4) 62814060    
Fax: +84 (4) 62814061
E-mail: info@bel.vn

  
Copyright © 2010 Belvedere Resort Tam Dao All rights reserved, Graphic Design by VietNet